Nyheter og endringer - Forelesningskurs - Foreløpig agenda

Det har i senere tid blitt innført flere store og viktige endringer innen lønnsområdet. På dette kurset gir vi deg en grundig oppdatering på de viktigste endringene innen lønnsområdet.

Aktuelle regler / endringer

 • Beregner du riktig forskuddstrekk?
 • Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger
 • Digital inntektsmelding – Innsending fra Nettlønn
 • Naturalytelser – nye regler
 • A-melding
  • Lønnsbeskrivelser
  • Ny praksis ved trekk av for mye utbetalt lønn

 
Tips i NettLønn

 • Rydde og slette i NettLønn, hvor mange år må vi oppbevare
 • Skattekort og kildeskatt
 • Negativ Lønnsbeskrivelse
 • Kjeding av lønnsarter
 • Hvordan benytte Hendelser i NettLønn

 
Aktuelt tema
Dersom det kommer nye aktuelle temaer i tiden frem til kurset skal avholdes tar vi med dette slik at kurset blir så aktuelt som mulig.

Målgruppe
Kurset passer for deg som kjører lønn i NettLønn og ønsker å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Sted:     Oslo Kongressenter – Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Tid:        Onsdag 20. mai kl. 13:00 – 16:00
Pris:       2.850,-
Pris:       Påmeldte på begge kurs, feriepengekurs og nyheter og endringer samme dato kr. 4.100,-

Lunsj: 12:00 – 13:00

Etterutdanning
Regnskapsfører: Vurderes når siste tema er valgt
Revisor: Vurderes når siste tema er valgt

Meld deg på: