Koronapandemien – Nye regler og praktiseringen av disse

Som følge av koronapandemien har det blitt innført en rekke endringer i regelverket rundt permittering, sykemelding og omsorgspenger. Dette påvirker også fastsetting av ferie, ferieavviklingen og feriepengeutbetalingen. Det har vært mye usikkerhet om hvordan de nye reglene skal forstås og praktiseres.

I dette kurset får du en grundig gjennomgang av de nye reglene og hva det betyr for deg som jobber med lønn.

Agenda:

  • Registering av permittering
  • Hvordan håndterer du utbetalt forskudd på dagpenger
  • Hvordan søke om refusjon for omsorgsdager
  • Hvordan søke om refusjon for sykepengedager
  • Hvordan håndteres redusert arbeidsgiveravgift

 

Målgruppe
Kurset passer for deg som kjører lønn i Huldt & Lillevik lønn og ønsker å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Sted:     Webinar
Tid:       Torsdag 4. juni kl. 09:00 – 11:00

Pris:     1.950,-

Etterutdanning
Regnskapsfører: 1 timer rettslære, 1 timer skatt/avgift
Revisor: 1 timer rettslære, 1 timer skatt/avgift

 

Meld deg på: