Huldt & Lillevik feriepengekurs – Hvordan blir behandling av ferie og feriepengeutbetaling i «koronatider»?

Som alt annet vil også behandling og fastsetting av ferie, samt utbetaling av feriepengene påvirkes av koronasituasjonen.

Vi ser blant annet på:  

 • Kan vi betale ut feriepenger dersom den ansatte er permittert?
 • Hvordan påvirker situasjonen fastsetting av ferien?
 • Hvordan blir det med adgang for arbeidsgiver til å endre fastsatt ferie?
 • Hvordan er muligheten for overføring av ferie til neste år?

Vi går igjennom dette, og gir deg siste oppdaterte kunnskap om hvordan vi best kan praktisere reglene sett i lys av den spesielle situasjonen vi er i.

Øvrig agenda:

 • Regler i ferieloven
 • Kontroll av feriepenger til utbetaling
 • Korreksjon av beregnede feriepenger
 • Manglende feriepengeopptjening
 • Utbetaling av feriepenger til
  • Fastlønnede
  • Timelønnede
  • Arbeidstakere over 60 år
 • Hvordan håndtere avtalefestede feriepenger
 • Fritak for forskuddstrekk i feriemåneden
 • Regler om feriepenger ved permisjon og sykdom
 • Utbetaling av feriepenger ved fratreden

Praktisk gjennomgang og visning i Huldt & Lillevik Lønn.

Forkunnskaper:
Kurset passer for deg som har erfaring i bruk av Huldt & Lillevik Lønn.

Sted:     Webinar
Tid:       Torsdag 7. mai         kl. 09:00 – 12:00
Tid:       Tirsdag 26. mai       kl. 09:00 – 12:00
Tid:       Onsdag 3. juni         kl. 09:00 – 12:00

Pris:       2.850,-

Etterutdanning:
Regnskapsfører: 1,5 t skatt / avgift og 1,5 t annet
Revisor: 1,5 t skatt / avgift og 1,5 t annet

Meld deg på: