Nyheter og endringer – Foreløpig agenda

I løpet av 2018/2019 har det blitt innført flere store og viktige endringer innen lønnsområdet. Vi ser på endringene som har det kommet i lover og regler i 2019 som alle vil bli berørt av, og vi ser også på det vi vet om av viktige endringer i 2020. På dette kurset får du oversikt over de nye reglene som har kommet og endring for 2020.

Foreløpig innhold:

 • Nyheter i lønn og personalområdet 2019
  • Nye regler vedr diett fra 2019
  • Nye regler vedr Naturalytelser - endret i løpet av 2019, har du innberettet riktig fordel i år?
   • Personalrabatt
   • Overtidsmat
   • Bonuspoeng
   • Gaver
  • Nye lønnsbeskrivelser i A-meldingen
   • Tips
   • Overtidsmat
   • Reiseutgifter
  • Beregning av sykepenger
 • Digital inntektsmelding
  • Ny beregningsperiode fra 1. Januar 2019
  • Hvilke ytelser som skal med, og hva som skal utelates fra sykepengegrunnlaget
  • Hvordan behandle fravær i beregningsperioden
  • Noen viktige unntak fra hovedregelen
 • Fraværsmodulen
  • Hvordan registrere, og rapportere fravær korrekt
  • Permisjoner og permittering som rapporteres i a-meldingen
  • Sykefravær
  • Fraværsrapporter, hvordan bruke disse
  • Fraværsstatistikkene
  • Oversikt over feriedager og egenmeldinger

 

Delta på dette kurset og bli oppdatert på de viktigste nyhetene og endringene!

Tid:   Mandag 16. desember kl. 09:00 – 12:00
Sted: Webinar
Pris:  2.850,-

Etterutdanning
Vi har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:
Revisorer: 2 timer Skatt/avgift
Revisorer: 1 time Annet
Regnskapsførere: 2 timer Skatt/avgift
Regnskapsførere: 1 time Annet

Meld deg på: