Nyheter og endringer

Det har i senere tid blitt innført flere store og viktige endringer innen lønnsområdet. På dette kurset gir vi deg en grundig oppdatering på de viktigste endringene innen lønnsområdet.

 

Aktuelle regler / endringer

 • Beregner du riktig forskuddstrekk?
 • Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger
 • Digital inntektsmelding – Innsending fra Huldt & Lillevik lønn
 • Naturalytelser – nye regler
 • A-melding
  • Lønnsbeskrivelser
  • Ny praksis ved trekk av for mye utbetalt lønn

 

Tips i H&L Lønn

 • Rydde og slette i H&L, hvor mange år må vi oppbevare
 • Skattekort og kildeskatt
 • Negativ Lønnsbeskrivelse
 • Statistikk og transaksjoner til excel
 • Lønnsjustering eksport/import

 

Aktuelt tema
Dersom det kommer nye aktuelle temaer i tiden frem til kurset skal avholdes tar vi med dette slik at kurset blir så aktuelt som mulig.

Målgruppe
Kurset passer for deg som kjører lønn i Huldt & Lillevik Lønn og ønsker å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Forkunnskaper
Kurset er for alle som benytter Huldt & Lillevik Lønn.

Tid:   Torsdag 4.juni  kl. 09:00 – 12:00
Sted: Webinar
Pris:  2.850,-

Etterutdanning
Regnskapsfører: Vurderes når siste tema er valgt
Revisor: Vurderes når siste tema er valgt

Meld deg på: