Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger

Det er innført nye beregningsregler for sykepenger. De nye reglene gjelder både arbeidsgivers beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager, og NAVs beregning av sykepenger fra dag 17 og ut sykepengeåret.

Agenda:

  • Vi gir deg oversikt over reglene om vilkår for sykepenger, arbeidsgiverperiode, egenmelding, refusjon av sykepenger og oppfølging av sykmeldte.
  • Kort om digitaliseringsprosessen for sykepenger og sykefravær.
  • Kurset inneholder praktiske eksempler som gjør det enklere å forstå regelverket.

 

Målgruppe:

Alle som jobber med lønn, og skal beregne sykepengegrunnlag og sende inntektsmelding

Varighet ca. 1 time
Du har tilgang til innspillingen i 6 måneder
Pris:       750,-

 

Meld deg på:

    Scroll to Top