Naturalytelser – nye regler fra 2019 inkl. ny veiledning om ansattrabatter - GRATIS!

Fra 2019 har vi fått nye regler for rapportering og beskatning av naturalytelser. Dette medfører potensielt betydelig merarbeid og kostnader for arbeidsgiver. Det er derfor svært viktig å være klar over de nye reglene. Vi anbefaler at bedriftene tar grep og innretter seg på en hensiktsmessig måte slik at ulempene blir minst mulig. I dette webinaret oppsummerer vi de nye reglene og gir deg siste nytt om endringene i "Ny veiledning".

Innhold i kurset

 • Reglene for skattefrie personalrabatter
  • Den ansatte kan få skattefrie rabatter på varer/tjenester som omsettes av arbeidsgiver. Hvilke grenser gjelder og hva bør arbeidsgiver være oppmerksom på hvis ansatte får personalrabatter?
 • Skatteplikten og arbeidsgivers rapporteringsansvar for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter
  • Gaver og rabatter den ansatte får av arbeidsgivers forretningsforbindelser vil som utgangspunkt innebære skatteplikt for den ansatte og rapporteringsplikt for arbeidsgiver. Hvilke unntak finnes og hva må arbeidsgiver være oppmerksom på?
 • Nye regler for verdsettelse av naturalytelser
 • Reglene om gaver i arbeidsforhold er endret. Hva gjelder nå for:
  • Jubileumsgaver
  • Julegaver og andre generelle gaver
  • Gaver fra forretningsforbindelser
  • Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi
 • Nye regler for beskatning av overtidsmat og fri avis

 

Målgruppe:
Alle som jobber med lønn

Tid:        Tirsdag 24. september kl. 09:00 – 10:00
Sted:     Webinar
Pris:      GRATIS

 

Meld deg på:

  Scroll to Top