Koronaviruset - kurs vers. 2.0

Hva gjelder, og hvordan skal vi praktisere de nye reglene?

Koronaviruset, reiser mange spørsmål hos arbeidsgivere i hele Norge. Har arbeidstaker krav på sykepenger, hvordan skal det tilrettelegges, hva skjer når skoler og barnehager stenges. Gir ringvirkningene av viruset grunnlag for permittering?

Mange regler endres midlertidig, og fortsatt er det uklarheter rundt hvordan deler av det nye regelverket skal praktiseres. I dette kurset skal vi se på de viktigste endringene slik de foreligger og kan forstås på det nåværende tidspunkt.

Deltok du på Webinaret ang. koronaviruset fredag 27. mars? Vi vet nå langt mer om hvordan reglene skal forstås og praktisere. Blir med på nytt Webinar og bli oppdatert på nye regler og praktiseringen av disse. Dersom du deltok på Webinar den 27. mars trekker vi fra kursavgiften fra det Webinaret på denne fakturaen.

Agenda:

 • Redusert arbeidsgiveravgift
 • Nye regler for sykemeldinger og egenmeldinger
 • Nye regler for permittering
 • Arbeidsgiverperioden
 • Ytelsene
 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere dette
 • Hvordan påvirker det utbetalingene
 • Hva betyr det for de ansatte
 • Registrering og rapportering i lønnssystem
 • Hvordan registrere og rapportere permitteringen
 • Hvordan redusere lønnen
 • Hvordan håndtere fri bil og andre naturalytelser i permisjonsperioden

 

Vi svarer på spørsmål fra deltagerne.

Målgruppe:
Kurset passer for alle som jobber med lønn.

Sted:     Webinar
Tid:       Onsdag 22. april kl. 09:00 – 10:30
Pris:       1.250,-

 

 

Meld deg på:

  Scroll to Top