Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger

fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 er det innført nye beregningsregler for sykepenger. De nye reglene gjelder både arbeidsgivers beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden på 16 dager, og NAVs beregning av sykepenger fra dag 17 og ut sykepengeåret.

Kurset gir en grundig gjennomgang av de nye reglene med praktiske eksempler.

Agenda:

 • Hvordan påvirker regelendringene hva arbeidsgiver kan forvente å få i refusjon
 • Hvorfor regelendringene innføres samtidig med at det innføres nye elektroniske inntektsopplysninger
 • Endringene er en forenkling av arbeidsgivers innberetning, men vil likevel medfører at arbeidsgiver må gjøre en del skjønnsmessige vurderinger når grunnlaget skal fastsettes
 • Ny hovedregel for beregningsperioden – siste 3 måneder på A-meldingen
  • Unntak ved kortere arbeidsforhold og varige lønnsendringer
 • Avvikende beregning:
  • Ferie i beregningsperioden
  • Ulovlig fravær i 3 måneders perioden
  • Permisjon i 3 måneders perioden
  • Sykefravær i 3 måneders perioden
  • Annet fravær
 • Nye regler for inntekter som skal inngå i grunnlaget
  • Vurdering av bonus og variable inntekter
 • Sykepengegrunnlaget når NAV betaler sykepenger
  • Nytt sammenligningsgrunnlag - 3 måneder / 12 måneder på A-meldingen

 

Sted:      Webinar
Tid:        Torsdag 31. januar kl. 09:00 – 10:30
Tid:        Onsdag 6. mars kl. 09:00 – 10:30
Pris:       1.250,-

Etterutdanning:
Regnskapsfører: 1,5 time rettslære
Revisor: 1,5 time annet

Meld deg på:

  Scroll to Top