Huldt & Lillevik feriepengekurs 2021

Behandling og fastsetting av ferie, samt utbetaling av feriepengene påvirkes som alt annet av koronasituasjonen. Vi ser blant annet på hvordan vi skal håndtere avvikling og utbetaling av feriepenger til de som har vært, eller er permittert.

Agenda:

Del 1: Oppdatering på regelområdet

 • Regler i ferieloven
 • Hvordan betale ut feriepenger dersom den ansatte har vært permittert?
 • Hvordan betale ut feriepenger dersom den ansatte er permittert?
 • Hvordan påvirker situasjonen fastsetting av ferien?

 
Del 2: Gjennomgang i system

 • Kontroll av feriepenger til utbetaling
 • Korreksjon av beregnede feriepenger
 • Manglende feriepengeopptjening
 • Utbetaling av feriepenger til
 • Hvordan håndtere avtalefestede feriepenger
 • Fritak for forskuddstrekk i feriemåneden
 • Regler om feriepenger ved permisjon og sykdom
 • Utbetaling av feriepenger ved fratreden

 
Praktisk gjennomgang og visning i Huldt & Lillevik Lønn.

Forkunnskaper:
Kurset passer for deg som har erfaring i bruk av Huldt & Lillevik Lønn.

Pris: 2.250, -

Sted: Webinar
Tid: Mandag 10. mai       kl. 13:00 – 15:30
Tid: Torsdag 10. juni       kl. 09:00 – 11:30

Kursarrangør har vurdert det faglige innholdet til:
1,5 timer oppdatering under området skatt/avgift
1 time annet

Meld deg på: