Digital inntektsmelding – Innsending fra Huldt & Lillevik Lønn

Papirskjemaet er erstattet av en ny digital inntektsmelding. Denne skal sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra altinn.no.

Agenda:

Del 1 - Teori

Kort om nye beregningsregler. Nye regler skal gjøre det mulig å automatisere store deler av saksbehandlingen. Det gir raskt svar på søknaden og riktig refusjon til arbeidsgiver. Fra 1. januar 2019 skal disse ytelsene som hovedregel beregnes etter gjennomsnittlig månedsinntekt de tre siste månedene før første fraværsdag.

 • Disse ytelsene beregnes etter nye regler
  • Sykepenger
  • Foreldre- og svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger


Del 2 – Visning i system:

I del to viser vi hvordan den nye inntektsmeldingen skal fylles ut og sendes fra system

 • Oppsett og kartotek som påvirker inntektsmeldingen
 • Hva må vi passe på å ha korrekt utfylt i system
 • Hvordan fylle ut og sende inntekstmelding fra Huldt & Lillevik lønn

 

Målgruppe:
Kurset passer for deg som jobber med lønn og personal. Del en av kurset er generell, mens del to er praktisk visning Huldt & Lillevik lønn.

NB! I dette kurset omtaler vi kun kort de nye beregningsreglene og har for øvrig fokus på oppsett i system, samt utfylling og innsending fra Huldt & Lillevik lønn. For en grundig gjennomgang av de nye reglene anbefaler vi Webinaret: Nytt beregningsgrunnlag for sykepenger.  

Varighet ca. 1 time
Du har tilgang til innspillingen i 6 måneder
Pris:       950,-

 

 

Meld deg på:

  Scroll to Top