Huldt & Lillevik Årsavslutning A-Å

På kurset går vi gjennom det du trenger for riktig årsavslutning for 2020, og du får en praktisk gjennomgang av hvordan dette gjøres i H&L Lønn. Kurset er et visningskurs uten bruk av PC.

Agenda:

Nyheter og endringer

 • Fra 2021 skal a-meldingen inneholde data til forsikringsselskapene ifbm pensjonsrapportering
  • Nødvendige endringer av oppsett i Huldt & Lillevik
 • Alt om lønn i statsbudsjettet for 2021
 • Koronatiltak på lønnsområdet
 • Andre endringer
 • De viktigste øvrige nyhetene på lønnsområdet

 

Forberede årsavslutning

 • Kontrollere a-melding retur
 • Kontrollere lønnsarter
 • Kontrollere offentlige satser
 • Kontrollere skattekortopplysninger
 • Kontrollere opplysninger om arbeidsforhold
 • Bestille a-melding-avstemmingsrapport
 • Avstemme mot regnskap

 

Skrive ut feriepengeliste pr. 31.12.2020

 • Håndtere avtalefestet ferie
 • Skrive ut feriepengeliste
 • Regulere feriepengegrunnlaget

 

Ekstrakjøring (13. kjøring)

 • Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP)
 • Fagforeningskontingent betalt av den ansatte
 • Ekstrakjøring med og uten utbetalinger
 • Skrive ut feriepengeliste

 

Skrive ut kontroll- og avstemmingslister

 • Skrive ut a-melding personoppsummering
 • Lage sikkerhetskopi
 • Skrive ut periodiske lister
 • Behandle negativ lønn

 

Overføre og klargjøre for 2021

 • Hvis du overfører fravær til lønn
 • Overføre til nytt år
 • Importere skattekort for 2021

 

Målgruppe
Du som kjører lønn i Huldt & Lillevik Lønn og ønsker å avslutte 2020 korrekt.

Sted:   Webinar
Tid:    Torsdag 26. november kl. 09:00 - 13:00
Tid:    Torsdag 10. desember kl. 09:00 – 13:00
Pris:   3.750,-

Etterutdanning
Vi har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:
Revisorer: 3 timer Annet
Regnskapsførere: 3 timer Annet

Meld deg på: