Huldt & Lillevik Årsavslutning A-Å

2020 har vært et spesielt år med endringer i lover og regler som alle er berørt av. Vi har også hatt et midlertidig regelverk på flere områder. På dette kurset går vi gjennom alt det du trenger for riktig årsavslutning for 2020, og du får en praktisk gjennomgang av hvordan dette gjøres i H&L Lønn.

Agenda del 1 - Regeloppdatering:

 • Permitteringsreglene endres
 • Arbeidsgiveravgift
 • Alt om refusjon av omsorgspenger i koronaperioden, og hva gjelder fra nyttår
 • Refusjon av sykepenger ved karantener og annet koronafravær
 • Prinsipputtalelser fra skatteetaten ifbm korona
 • Endringer i statens særavtale i 2020
 • Andre uttalelser og endringer
 • Om nyheter og endringer i A-meldingen fra 2021

 
Agenda del 2 – Årsoppgjør i praksis:
 
Forberede årsavslutning

 • Kontrollere a-melding retur
 • Kontrollere lønnsarter
 • Kontrollere offentlige satser
 • Kontrollere skattekortopplysninger
 • Kontrollere opplysninger om arbeidsforhold
 • Bestille a-melding-avstemmingsrapport
 • Avstemme mot regnskap

 
Skrive ut feriepengeliste pr. 31.12.2020

 • Håndtere avtalefestet ferie
 • Skrive ut feriepengeliste
 • Regulere feriepengegrunnlaget

 
Ekstrakjøring (13. kjøring)

 • Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP)
 • Fagforeningskontingent betalt av den ansatte
 • Ekstrakjøring med og uten utbetalinger
 • Skrive ut feriepengeliste

 
Skrive ut kontroll- og avstemmingslister

 • Skrive ut a-melding personoppsummering
 • Lage sikkerhetskopi
 • Skrive ut periodiske lister
 • Behandle negativ lønn

 
Overføre og klargjøre for 2021

 • Hvis du overfører fravær til lønn
 • Overføre til nytt år
 • Importere skattekort for 2021

 

Målgruppe
Du som kjører lønn i Huldt & Lillevik Lønn og ønsker å avslutte 2020 korrekt.

Sted:   Webinar
Tid:    Onsdag 2. desember kl. 09:00 - 13:00
Tid:    Torsdag 10. desember kl. 09:00 – 13:00
Pris:   3.750,-

Etterutdanning
Vi har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:
Revisorer: 1 time skatt/avgift, , 3 timer annet
Regnskapsførere: 1 time skatt/avgift, 1 time rettslære, 2 timer annet

Meld deg på: